Hop til indholdet

Turforslag 4: Bakkerne, bjergene og skovene

Hammerdammen Svanninge Bjerge

Hammerdammen i Svanninge Bjerge er et åbent og varieret naturområde på omkring 35 hektar, hvor tørre bakker veksler med lavtliggende enge, søer og vandhuller.

Finurlige navne og smukke kreaturer

Turforslag 4 er en kombination af halvdelen af rute 1 og den nordlige del af rute 2. Du kan starte i Millinge eller på Holstenshuus.

Bøllebækken, Hammerbakken og et vejkryds ved navn Akacien – det vrimler med finurlige stednavne og varieret natur i Svanninge Bakker, Svanninge Bjerge og skovene nord for Holstenshuus.

Du rider op i svimlende 100 meters højde og ned igen – gennem lyse bøgeskove og svale nåleskove, som dufter af harpiks. Gennem et fugtigt område, som minder om urskov og pludselig: Åbne enge og overdrev.

Welsh Black kreaturer trives side om side med rådyr, ræv og grævling. Du møder næppe den sky og berømte syvsover hasselmusen, som findes i rigt mål, men helst gemmer sig, når den ikke sover. Til gengæld en masse fugle: Musvåge, tårnfalk, skarv, grågås, bekkasin. Og først på sommeren underholder gøgen med sin kukken i skov og krat.

I skovene nord for Holstenshuus finder du tre høje, den ene opkaldt efter Danmarks største eventyrdigter H.C. Andersen. I de to små skove Øksnehaven og Nyhave sendte bønderne dyr på olden i gamle dage, og i vejkrydset Akacien, som spillede en lokal hovedrolle under Anden Verdenskrig, kan du passende tage en pause.

Giv hesten en pause
Tag en fodtur til Brillesøen – en  brunvandet dobbeltsø omgivet af tørvemose med birketræer, med åbne arealer mod vest og skov mod øst. Stemningen er helt speciel, man kan føle sig hensat til en svensk skovsø.

Fakta

Kræver ridekort til: Holstenshuus, Svanninge Bjerge og Steensgaard
Turens længde: 21,8 km

Flere informationer

Steensgaard - bæredygtigt landbrug

Naturbeskyttelse i Svanninge Bakker

Svanninge Bjerge som nationalt natur- og landsskabshistorisk monument

Flere turforslag

Steensgaard og Svanninge Bjerge (15,6 km)

Rundtur ved Holstenshuus (6,4 km)

Rundt om Brændegaard Sø (8,5 km)

Herregårdslandskabet 12,4 km

Skoven og søen (14,6 km)


Tilbage