Hop til indholdet

Holstenshuus

Holstenshuus

Hovedbygningen til Holstenshuus er bygget omkring 1910.

En moderne virksomhed

Holstenshuus drives som en moderne virksomhed med skovbrug, landbrug, jagt og forskellige nicheerhverv, blandt andet en offentlig tilgængelig rokokohave med en klatrepark.

Visionen for ejeren, Ditlev Berner, er at dyrke og pleje jorden, naturen og de store herlighedsværdier til glæde for ejere, medarbejere, omverdenen og ikke mindst kommende generationer.

Historien
Holstenshuus’ historie rækker 700 år tilbage, og i 300 år har godset tilhørt familien Holsten/Berner.

Baroniet Holstenshuus blev oprettet i 1778.  Hovedbygningen er opført i  1908-1910 efter en brand i 1908. Dele af kælderen er bevaret, så de ældste dele af bygningen er fra 1644.

Parken ved Holstenshuus er anlagt som en rokokohave i 1753. Parken og søen er restaureret i 2010 med støtte fra Fonden Realdania.

 

Om ridning på Holstenshuus

  • På Holstenshuus må du også ride på de skovveje, som ikke er markeret med Riderute Sydfyn. Der udleveres dog ikke kort over disse veje.
  • Vær opmærksom på, at den nordlige del af ruten på Holstenshuus er meget kuperet.

Holstenshuus’ skove benyttes af andre mennesker til andre formål. Det er derfor vigtig, at du

  • orienterer dig om lukkedage især fra oktober til januar, for da holdes der jagter i skovene
  • rider i rabatten eller midt på skovvejene
  • viser hensyn, når du rider på ruten. Og at I dæmper stemmerne, hvis I er flere.

På ruten møder du mange flotte udsigter ud over Øhavet, og du er velkommen til at gøre holdt. Husk at fjerne efterladenskaber.

Flere informationer om Holstenshuus

www.holstenhuus.dk

Tilbage