Hop til indholdet

Rideregler

Mange mennesker færdes i de sydfynske skove. Nogle er på arbejde, andre nyder naturen. Selv om du har købt ridekort, skal du selvfølglig vise hensyn til alle andre på stierne.

Du skal følge den mærkede sti. Ruten er lagt, så du kommer gennem spændende natur, og så ryttere og andre skovgæster ikke forstyrrer hinanden. Stien fører dig sikkert uden om  elektriske hegn og færiste. Ridning på ruten skal UDELUKKENDE ske på riderutens midter- eller siderabatten. Køresporerne bliver ødelagt af hesthovene og mange steder vil det heller ikke være særlig godt for hestenes hove, at ride i køresporet.

Hold god afstand til andre og tag dig tid til en snak, hvis de synes, det er spændende at møde en rytter og en hest. Især børn kan få en stor oplevelse, hvis de får lov at hilse på det store dyr, mærke, hvor blød mulen er og får et par venlige ord fra rytteren.

Regler for ridning på Riderute Sydfyn

 1. Ridning og trækning med hest på Riderute Sydfyn kræver gyldigt ridekort.
 2. Adgang og ridning sker på eget ansvar.
 3. Ridekortet er personligt. Årskort og dagskort skal medbringes og altid kunne forevises på forlangende sammen med billedlegitimation.
 4. Ridning er kun tilladt på de afmærkede veje og stier og kun i midter- eller siderabatten.
 5. Ridning er tilladt fra kl. 6 til solnedgang
 6. Fra 16. maj til 16. juli er ridning kun tilladt kl. 8 – 18. Undtaget er Svanninge Bjerge og Naturstyrelsens arealer, hvor der året rundt må rides fra kl. 6 til solnedgang.
 7. På veje skal ridning foregå i midter- eller siderabatten.
 8. Galop er tilladt, hvor vej- og oversigtforholdene tillader det.
 9. Ryttere skal vise hensyn til vildtet og det øvrige publikum. Passér andre gæster og eventuelle køretøjer i skridt.
 10. Riderute Sydfyn forbeholder sig retten til midlertidig begrænsning af færdselsretten i tilfælde af skovningsarbejde, nyanlæg af veje, tøbrud, jagt eller andre aktiviteter på ruten. Find  information om lukkedage – datoer, hvor hele eller dele af ruten er lukket for ridning.
 11. Riderute Sydfyn forbeholder sig ret til erstatning for skader som følge af ridning i strid med reglerne.
 12. Reglerne i Naturbeskyttelsesloven og i Miljøministeriets Bekendtgørelse om Offentlighedens adgang til private Skove skal overholdes. Hovedbudskabet er, at ryttere skal vise ansvarlighed, bruge deres sunde fornuft og ride med omtanke. Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af ridekort og bortvisning.
 13. Ridning uden ridekort kan medføre politianmeldelse.

Specielt for Naturstyrelsens arealer: Du må som udgangspunkt ride overalt, og du er velkommen hele døgnet. Hvis du kommer til en sti, hvor der er meget blødt, så overvej, om ikke du bør tage en anden vej. I perioder med megen regn skal der for eksempel ikke mange ryttere gennem Helvedes Hule i Sollerup Skov, før stien er helt umulig at bruge for andre skovgæster.

Specielt for Holstenshuus: På Holstenshuus er vi ved at istandsætte en række skovveje. I den forbindelse kan vi se, at vejen allerede er ved at blive ødelagt af heste, der har reddet på vejene. Og desværre på hele vejens bredde – ikke kun i midten eller siderne, som det er foreskrevet. Så derfor: HOLD JER TIL SIDERABATTEN, når I rider på skovvejene. Midten er for blød til, at der må rides der i nogle uger. Alle siderabatter er gravet af, så der skulle være god plads til både hest og rytter.

.